Biuro Karier we współpracy z Centrum Transferu Technologii Morskich przygotowuje obecnie projekt unijny, w ramach którego studenci ostatnich lat studiów oraz absolwenci Akademii będą mogli wziąć udział w płatnych stażach u potencjalnych pracodawców.

Wsparciem objętych zostanie 30 osób w wieku do 30 lat zamieszkałych na terenie województwa zachodniopomorskiego. Osoby, które zostaną zakwalifikowane do projektu otrzymają szerokie wsparcie w tym między innymi:

  • indywidualne sesje z doradcą zawodowym m.in. w celu opracowania ścieżki kariery;
  • szkolenia specjalistyczne o ile będą wymagane przez pracodawców;
  • 4 miesięczny płatny staż w jednej z regionalnych firm.

Zakłada się, że 40% uczestników projektu po okresie stażu otrzyma pracę. Wszystkie osoby, które są zainteresowane udziałem w ww. projekcie powinny do 15 czerwca br. wypełnić ankietę przygotowaną przez CTTM. W przypadku otrzymania dofinansowania dla ww. projektu, osoby, które wypełnią ankietę zostaną poinformowane o naborze w pierwszej kolejności.

Projekt „KARIERA – OBIERZ KURS NA PRACĘ” stworzy kolejną możliwość ubiegania się o płatny staż dla studentów i absolwentów Akademii. Obecnie możliwość taką daje program Erasmus oraz dwa projekty realizowane w Uczelni w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Dzięki tym inicjatywom do grudnia 2014 r. stażami krajowymi i zagranicznymi objętych zostanie ponad 100 osób.