Centrum Transferu Technologii Morskich przygotowało projekt unijny o nazwie KOLUMBOWIE BIZNESU, w ramach którego studenci i absolwenci uczelni będą mogli otrzymać dotacje w wysokości blisko 50 tys. zł na rozwój własnej działalności gospodarczej. Dodatkowo, uczestnicy projektu otrzymają wsparcie szkoleniowo-doradcze w ilości 70 godzin na osobę.

Projekt KOLUMBOWIE BIZNESU to nowa inicjatywa skierowana do studentów i absolwentów naszej Uczelni, dzięki której osoby zainteresowane założeniem własnej firmy będą miały łatwiejszy dostęp do funduszy przeznaczonych na ten cel. Dotychczas osoby te mogły starać się o środki w wysokości około 20 tys. zł z Powiatowego Urzędu Pracy lub dotacje oferowane w ramach innych projektów unijnych. Jednakże wspomniane projekty nie były ukierunkowane na studentów AM, którzy w konsekwencji mieli trudności w pozyskaniu dotacji.

Projekt KOLUMBOWIE BIZNESU jest z punktu widzenia uczelni projektem pilotażowym. Obejmie wsparciem 15 osób spełniających określone kryteria do których należy zaliczyć przede wszystkim:

  • wiek do 30 lat,
  • miejsce zamieszkania: Szczecin, powiat policki lub goleniowski,
  • status studenta zaocznego lub posiadanie dyplomu ukończenia AM,
  • pozostawanie bez zatrudnienia.
  • Kryteria, o których mowa, zostały określone na podstawie wymagań konkursowych dla tego typu projektów oraz na podstawie badań przeprowadzonych w 2012 r. przez CTTM wśród 178 studentów zainteresowanych założeniem własnej działalności gospodarczej. Główne założenia projektu zostały również skonsultowane z samorządem studenckim.

    Jeżeli projekt otrzyma dofinansowanie, o czym dowiemy się na przełomie lipca i sierpnia br., to nabór do projektu rozpocznie się już grudniu br. Osoby wyłonione do udziału w projekcie m.in. na podstawie rozmów z doradcą zawodowym oraz na podstawie analizy pomysłu na biznes, przejdą czterdziestogodzinny cykl szkoleń z zakresu zakładania i prowadzenia firmy. Następnie przygotują biznes plan, w czym pomogą im 10 godzinne indywidualne konsultacje ze specjalistami z różnych dziedzin. Pierwsze firmy powstaną już w maju 2014 r. Młodzi przedsiębiorcy nie zostaną jednak pozostawieni bez wsparcia -  nadal będą mogli skorzystać z 20 godzin indywidualnego doradztwa specjalistycznego.