Możliwość współpracy i realizacji wspólnych projektów była głównym tematem spotkania Akademii Morskiej w Szczecinie z delegacją chorwacką z Rijeki. Goście przebywali w Szczecinie 8-9 maja. W czasie wizyty zwiedzili również naszą uczelnię.

Delegacja z Chorwacji, którą reprezentowali - przewodniczący Sejmiku Żupanii Primorsko-Gorańskiej Ingo Kamenar oraz Branko Škrobonja, dyrektor Departamentu Współpracy Międzynarodowej Urządu w Rijece spotkała się z przedstawicielami AM w Szczecinie - panią prodziekan ds. studiów stacjonarnych na Wydziale Mechanicznym dr hab. inż. Katarzyną Gawdzińską, dziekanem Wydziału Nawigacyjnego dr. inż. kpt. ż.w. Jerzym Hajdukiem oraz pełnomocnikiem rektora ds. Krajowych Ram Kwalifikacji dr. inż. II of. mech.  Przemysławem Rajewskim.

W trakcie spotkania goście przedstawili bliżej region, z którego pochodzą oraz port w Rijece.

Zapoznali się z charakterystyką i profilem działania AM w Szczecinie oraz projektami unijnymi zrealizowanymi przez akademię – m.in. wielkością dofinansowania unijnego i zasadami pozyskiwania środków.

W ramach nawiązania współpracy zaproponowano działania w zakresie wymiany kadry naukowej i studentów, wymiany doświadczeń w obszarze technologii oraz jednolitych zasad egzaminowania, a także realizacji wspólnych projektów naukowo-badawczych w ramach dofinansowania z UE.

Delegacja miała okazję zwiedzić uczelnię i obejrzeć m.in. Centrum Inżynierii Ruchu Morskiego i Laboratorium Symulatora Siłowni Okrętowej.

Goście przyjechali na zaproszenie marszałka województwa zachodniopomorskiego Olgierda Geblewicza z okazji  wernisażu chorwackiej wystawy TITANIC-CARPATHIA.


fot. Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego