W Świnoujściu 17 maja br. został otwarty falochron – osłoni on nowy port, do którego przypływać będą statki przewożące skroplony gaz ziemny. 

Na zaproszenie Urzędu Morskiego w Szczecinie – realizatora inwestycji - w uroczystości wziął udział rektor Akademii Morskiej w Szczecinie prof. hab. dr inż. kpt. ż.w. Stanisław Gucma.

Falochron to część większego przedsięwzięcia – budowy terminalu LNG w Świnoujściu.

Pracownicy AM w Szczecinie uczestniczyli w studiach projektowych nad gazoportem, a obecnie współpracują w zakresie konsultacji projektów szczegółowych i realizacji budowy.

W ramach programu wieloletniego pod nazwą „Budowa falochronu osłonowego dla portu zewnętrznego w Świnoujściu” powstał falochron o długości prawie 3 km, ostroga zachodnia o długości 255 m, obrotnica dla statków oraz nowy tor podejściowy do portu zewnętrznego o głębokości technicznej 14,5 metrów.

To jedna z największych inwestycji morskich w naszym kraju – jej koszt to miliard złotych.

Na uroczystość na terenie przystani niskiej falochronu przybyli m.in.: minister skarbu Włodzimierz Karpiński oraz minister transportu, budownictwa i gospodarki morskiej Sławomir Nowak oraz podsekretarz stanu w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej Anna Wypych-Namiotko.

Pierwsze gazowce mają przypłynąć do terminalu LNG w Świnoujściu w przyszłym roku. Docelowo każdego roku będzie on przyjmował 5 miliardów metrów sześciennych gazu.

Świnoujski falochron należy do najdłuższych tego typu obiektów w Europie.
fot. Piotr Domaradzki, Urząd Morski w Szczecinie