W Szczecinie 16-17 maja br. odbyły się obrady Sejmowej Komisji Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii.

Pierwszy dzień posiedzeń zorganizowany został w Sali Senatu Akademii Morskiej w Szczecinie. Członkowie komisji obejrzeli symulatory i laboratoria oraz zapoznali się z innowacyjnymi projektami realizowanymi przez naszą uczelnię.

Celem wizyty kilkunastu posłów RP było obejrzenie innowacyjnych inwestycji i projektów realizowanych w naszym mieście. W obradach komisji ze strony Akademii Morskiej w Szczecinie uczestniczył prof. dr hab. inż. kpt. ż.w. Stanisław Gucma – rektor Akademii Morskiej w Szczecnie, dr inż. Andrzej Bąk – prorektor ds. morskich oraz dr hab. inż. Cezary Behrendt – dyrektor Instytutu Eksploatacji Siłowni Okrętowych.


W pierwszym dniu obrad goście mieli możliwość zwiedzenia naszej uczelni. Na Wydziale Nawigacyjnym obejrzeli m.in. Europejskie Centrum Szkolenia LNG, Centrum Inżynierii Ruchu Morskiego, symulator DP, ECDIS oraz symulator statku śródlądowego, a na Wydziale Mechanicznym Wydziałowe Laboratorium Badawcze, Symulator Siłowni Okrętowych, Laboratorium Siłowni Okrętowych oraz Laboratorium Wysokich Napięć. Następnie przeszli na pokład statku „Nawigator XXI”. Wszyscy byli pod wrażeniem nowoczesnego wyposażenia akademii oraz projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej.


Posłowie spotkali się w Szczecinie również z władzami miasta, regionu oraz przedsiębiorcami. Obrady komisji drugiego dnia wizyty odbyły się w Sali Sesyjnej Rady Miasta.
Fot. Biuro Prasowe SLD Zachodniopomorskie