Terminy składania dokumentów na wybrane poszczególne kierunki studiów..   
Wydział Nawigacyjny

Kierunek: transport,
Studia stacjonarne I stopnia

Kierunek: informatyka
Studia stacjonarne I stopnia

Termin składania dokumentów: 20.09.2012 r.
Ogłoszenie wyników rekrutacji: 21.09.2012 r.

Kierunek: nawigacja
Studia stacjonarne II stopnia

Kierunek: geodezja i kartografia
Studia niestacjonarne I stopnia

Kierunek: informatyka
Studia niestacjonarne I stopnia

Termin składania dokumentów: 20.09.2012 r.
Ogłoszenie wyników rekrutacji: 21.09.2012 r.

Kierunek: nawigacja
Studia niestacjonarne I i II stopnia

Termin składania dokumentów: 14.12.2012 r.
Ogłoszenie wyników rekrutacji: 17.12.2012 r.

 
Wydział Mechaniczny

Kierunek: mechanika i budowa maszyn (kierunek zamawiany)
Studia stacjonarne I i II stopnia

Kierunek: mechatronika (kierunek zamawiany)
Studia stacjonarne I stopnia

Termin składania dokumentów: 19.09.2012 r.
Ogłoszenie wyników rekrutacji: 20.09.2012 r.

 
Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny Transportu

Kierunek: zarządzanie i inżynieria produkcji
Studia stacjonarne I i II stopnia

Kierunek: transport
Studia stacjonarne I stopnia

Termin składania dokumentów: 18.09.2012 r.
Ogłoszenie wyników rekrutacji: 20.09.2012 r.


Szczegółowe informacje dotyczące warunków rekrutacji na rok akademicki 2012/2013 można uzyskać na stronie akademii w zakładce REKRUTACJA lub w dziekanatach poszczególnych wydziałów.