Z  inicjatywy Regionalnego Oddziału Zachodniopomorskiej Agencji Rozwoju i Modernizacji Rolnictwa w Szczecinie, pana dr Jarosława Łojko, delegacja ARiMR z jej prezesem panem Tomaszem Kołodziejem odwiedziła w dniach 27 i 28 czerwca 2012 roku Stację Badań Modelowych w Ińsku i  Ośrodek Szkoleniowy Rybołówstwa Bałtyckiego w Kołobrzegu.


Stacja Badań Modelowych w Ińsku jest zarządzana przez Akademii Morską w Szczecinie i Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny i zajmuje się przede wszystkim:
  • badaniami naukowymi z zakresu rybackich narzędzi połowu i statków rybackich
  • szkoleniami i działalnością dydaktyczną dla studentów i zainteresowanych armatorów oraz i załóg ich statków.
Ośrodek Szkoleniowy Rybołówstwa Bałtyckiego w Kołobrzegu jest najnowszą inwestycją Akademii Morskiej w Szczecinie. Głównym celem ośrodka jest przygotowanie kadr związanych z rybołówstwem do wymogów ratyfikowanych i nowelizowanych przepisów Międzynarodowej Konwencji w sprawie standardów szkolenia, certyfikacji i nadzoru załogi statków rybackich (STCW-F) z 1995 roku, które  wejdą w życie z dniem 29 września 2012 (12 miesięcy po ratyfikacji 15stego kraju, którym była Republika Palau) Konwencja STCW-F zawiera w sobie zestawy certyfikacji oraz minimalnych wymogów przeszkolenia dla załóg statków rybackich o długości 24 metrów i więcej. Konwencja STCW-F została zaakceptowana przez: Kanadę, Danię, Islandię, Kiribati, Łotwę, Mauretanię, Maroko, Namibię, Norwegię, Republikę Palau, Federację Rosyjską, Sierra Leone, Hiszpanię, Syrię oraz Ukrainę.

Głównym założeniem tej konwencji jest zapewnienie większego bezpieczeństwa statkom rybackim oraz samym rybakom. Ośrodek będzie również prowadzić kursy i szkolenia dla pracowników sektora gospodarki morskiej. Aktualnie zakończono etap inwestycyjny budowy ośrodka polegający na stworzeniu jego infrastruktury, odrestaurowaniu zabytkowego kompleksu budynków przy ulicy Warzelniczej w Kołobrzegu oraz przygotowaniu go do potrzeb szkoleniowych. Obecnie trwa wyposażanie ośrodka w urządzenia i symulatory wspomagające proces dydaktyczny.

Celem spotkania było omówienie możliwości i zakresów współpracy pomiędzy ARiMR oraz Akademii Morskiej w Szczecinie. Wzięli w nim udział przedstawiciele ARiMR w osobach:

1. Prezes ARiMR Tomasz Kołodziej,
2.Viceprezes ARiMR Mariusz Kostka,
3.Dariusz Zdybel Dyr. Dep.Rybactwa ARiMR
4. Marek Kasso Dyr. Dep.Promocji ARiMR,
5. Beata Brejwo-Kuźmicz Z-ca Dyr. Zachpom Oddz.ARiMR
6.Jolanta Morozas Dyr. Warm-Mazurskiego Oddz.ARiMR
7.Piotr Dąbrowski Z-ca Dyr. Dep.Rybactwa ARiMR
8.Jarosław Łojko Dyr. Zachpom Oddz.ARiMR.

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny:
Dr hab. Henryk Sendłak, kierownik SBM w Ińsku

Akademia Morska w Szczecinie w Szczecinie:
prof. dr hab. inż. kpt. ż.w Stanisław Gucma, Rektor
dr. inż.kpt. ż.w. Wojciech Ślączka, prof. nadzw. AM, Prorektor ds. Morskich
dr inż. kpt. ż.w. Andrzej Bąk, Prorektor elekt
prof. dr hab.inż. Piotr Nowakowski
mgr Dorota Zujewska-Kozak, Kwestor
mgr inż. kpt. Waldemar Ziora