Podczas tegorocznych wakacji, w okresie od 2 lipca do 1 października, 19 stażystów czyli studentów i absolwentów AM stawia swoje pierwsze kroki zawodowe w 11 renomowanych szczecińskich firmach.

Staże są realizowane przez Biuro Karier AM z projektu "Rozwój i promocja kierunków technicznych Akademii Morskiej w Szczecinie".

W tym roku staże odbywają się w następujących Instytucjach:
 • Urząd Morski w Szczecinie
 • Rohlig Suus Sp. z o.o.
 • Schenker Sp. z o.o.
 • KK-Electronic Polska Sp. z o.o.
 • Phoenix Poland Sp. z o.o.
 • PKS Gdańsk-Oliwa SA
 • Magemar Polska Sp. z o.o.
 • Escort Sp. z o.o.
 • A. Hartrodt Polska Sp. z o.o.
 • DB Port Szczecin Sp. z o.o.
 • EPA Marine Sp. z o.o.

Z ramienia Uczelni pracę studentów oraz współpracę z firmami monitoruje koordynator zadania i specjalista ds. organizacji staży.

Nad każdym ze stażystów podczas realizacji zadań czuwa opiekun stażysty wyznaczony przez Instytucję przyjmującą na staż.