W dniach 2-6.07.2012 r. w Londynie odbyła się 58 sesja Podkomitetu ds. Bezpieczeństwa Żeglugi (NAV) Międzynarodowej Organizacji Morskiej (IMO).

W obradach, w ramach delegacji polskiej, uczestniczyli pracownicy Wydziału Nawigacyjnego: dr hab. inż. Zbigniew Pietrzykowski prof. nadzw. AM i dr inż. Witold Kazimierski, gdzie zaprezentowali innowacyjny nawigacyjny system wspomagania decyzji na statku morskim NAVDEC, opracowany w Akademii Morskiej w Szczecinie.

Celem prezentacji NAVDEC na forum IMO było:
  • przedstawienie wyników prac badawczych prowadzonych w Polsce w zakresie możliwości zastosowań nowoczesnych technologii informatycznych i komunikacyjnych (ICT) w nawigacji morskiej dla podniesienia bezpieczeństwa żeglugi, w szczególności prac nad nawigacyjnym systemem wspomagania decyzji na statku morskim, prowadzonych w Akademii Morskiej w Szczecinie;
  • wskazanie kierunku zmian systemów nawigacyjnych: przekształcanie nawigacyjnych systemów informacyjnych w nawigacyjne systemy wspomagania decyzji;
  • zasygnalizowanie potrzeby zdefiniowania wymogów i standardów dla tego typu systemów;
  • zasygnalizowanie celowości włączenia nawigacyjnych systemów wspomagania decyzji w strategię e-nawigacji;
  • uzyskanie opinii na temat NAVDEC.
Prezentacja systemu NAVDEC spotkała się z bardzo dużym zainteresowaniem uczestników sesji.
Innowacyjny nawigacyjny system wspomagania decyzji na statku morskim NAVDEC opracowany został na Wydziale Nawigacyjnym AM w Szczecinie przez zespół pod kierownictwem Zbigniewa Pietrzykowskiego.

System jest w chwili obecnej testowany w warunkach rzeczywistych na statku morskim. Planowane jest jego wdrożenie do produkcji.


Delegacja polska na 58 sesję Podkomitetu NAV


Sesja plenarna


Prezentacja systemu NAVDEC


System NAVDEC