14 czerwca 2012r w sali senatu odbyło sie podpisanie porozumienia Akademii Morskiej z duńskim koncernem KK-Electronic Polska w ramach którego formalnie możemy rozpocząć wspieranie prowadzenia procesu dydaktycznego uczelni zgodnie z potrzebami rynku pracy poprzez organizowanie staży i praktyk dla studentów. W ten sposób firma będzie brać udział w kształceniu przyszłych pracowników. Dzięki porozumieniu o współpracy pomiędzy Akademia Morską a firmą KK-Electronic Polska, przedsiębiorstwo uzyska możliwość uczestniczenia w procesie kształcenia studentów.  Umożliwi to połączenie teorii z praktyką i tym samym lepiej przygotuje ich do późniejszej pracy. Podpisanie umowy będzie stanowi formalne przypieczętowanie współpracy, jaką firma już wcześniej nawiązała z uczelnianym Biurem Karier. Współpraca firmy z Akademią Morską rozpoczęła się dwa lata temu.