Akademia Morska w Szczecinie uzyskała dofinansowanie kształcenia na kierunkach Mechatronika oraz Mechanika i budowa maszyn na Wydziale Mechanicznym. W ramach dofinansowania przyszli studenci mogą liczyć na wsparcie w postaci...
  • 1000 zł stypendium dla prawie połowy studentów,
  • bezpłatnych zajęć wyrównawczych z matematyki i fizyki prowadzonych w małych grupach,
  • wizyt studyjnych w międzynarodowych ośrodkach dydaktyczno-badawczych,
  • szkolenie z obsługi AutoCAD 2D,
  • szkolenie z zakresu programowania sterowników PLC,
  • szkoleń z zakresu „ABC przedsiębiorczości” oraz „Ochrona środowiska naturalnego i rozwiązania proekologiczne w procesie produkcji”.
 
Po IV semestrze studiów projekt przewiduje dwumiesięczne  staże, za które studenci otrzymają wynagrodzenie.
 
Dzięki otrzymanemu dofinansowaniu zostanie również zakupiony nowoczesny sprzęt i symulatory, które zostaną wykorzystane w procesie dydaktycznym.