W dniach od 16 do 25 maja 2012r. w siedzibie Międzynarodowej Organizacji Morskiej (IMO) w Londynie odbyła się 90. Sesja Komitetu Bezpieczeństwa na Morzu (MSC 90). Jednym z członków delegacji Polski był pracownik Akademii Morskiej w Szczecinie dr inż. Zbigniew Szozda, który jest Przewodniczącym Podkomitetu ds. stateczności, linii ładunkowych i bezpieczeństwa statków rybackich (SLF). Jednym z jego zadań w trakcie Sesji było reprezentowanie Podkomitetu SLF, udzielanie informacji, wyjaśnień i prezentowanie ustaleń wynikających z prac Podkomitetu SLF.

Do najważniejszych spraw podjętych przez Komitet MSC na tej Sesji należały problemy piractwa (w szczególności wytyczne dla administracji morskich w sprawie prywatnych firm ochraniających statki w zagrożonych rejonach); bezpieczeństwo statków pasażerskich (wnioski i plany działania po wypadku statku pasażerskiego Costa Concordia) oraz bezpieczeństwo statków rybackich w świetle zbliżającej się Konferencji Dyplomatycznej w Cape Town, na której ma zostać uchwalone Porozumienie w sprawie wejścia w życie Konwencji z Torremolinos (odpowiednik Konwencji SOLAS dla statków rybackich).

Na zdjęciu: dr inż. Zbigniew Szozda w przerwie obrad