W 2012 r. rozpoczął się drugi etap tworzenia OSRB w Kołobrzegu, w ramach projektu realizowanego przez dr inż. kpt. ż. w. prof. nadzw. Wojciecha Ślączkę - Prorektora ds. Morskich. W etapie I zakończono prace budowlane, dokonany został ostateczny odbiór budynku i uzyskano pozwolenia na eksploatację ośrodka. Przeprowadzone prace budowlane obejmowały kompleksową przebudowę całego budynku pod potrzeby dydaktyczne Akademii Morskiej. Uczelnia uzyskała 1027 m2 powierzchni użytkowej, zawierającej nowoczesną infrastrukturę techniczną, w tym 76,1 m2 laboratorium sieciarni.
Akademia Morska, Akademia Morska w Szczecinie

OSRB Kołobrzeg – stan przed przebudową

Akademia Morska, Akademia Morska w Szczecinie

OSRB Kołobrzeg – stan w trakcie prowadzonych prac

Akademia Morska, Akademia Morska w Szczecinie

OSRB Kołobrzeg – stan w trakcie prowadzonych prac

Akademia Morska, Akademia Morska w Szczecinie

OSRB Kołobrzeg – stan po zakończeniu przebudowy

Akademia Morska, Akademia Morska w Szczecinie

OSRB Kołobrzeg – stan po zakończeniu przebudowy Zgodnie z przyjętym harmonogramem prac w II etapie projektu zostaną opracowane i wykonane nowe modele narzędzi połowowych. Wdrożono już procedury zakupu sprzętu szkoleniowego do nowoczesnego laboratorium sieciarni oraz utworzenia modelowego mostka statku rybackiego - wyposażonego zgodnie z najnowszymi wymaganiami międzynarodowych konwencji, umożliwiającego prowadzenie wirtualnej nawigacji wraz z monitoringiem połowów. Następne prace obejmą utworzenie modelowego centrum sterownia siłownią okrętową statku rybackiego.