Prezentujemy kolejny numer biuletynu CTTM zawierającego informacje dla branży morskiej z zakresu źródeł finansowania B+R+I, transferu wiedzy i komercjalizacji, możliwości rozwoju kariery naukowej i podnoszenia kompetencji, zmian legislacyjnych w zakresie zarządzania uczelnią i jej wynikami badań oraz wydarzeń istotnych dla branży.

Studenci III roku Logistyki ze specjalności Logistyka Turystyki Wodnej mieli możliwość przetestowania logistyczno-turystycznej gry planszowej autorstwa Regionalnego Biura Gospodarki Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie.

W dniach 05-08 listopada 2019 roku w Akademii Morskiej w Szczecinie odbyły się prace grupy roboczej 4 (WG4) akcji COST nr CA OC-2017-1-22010 WECANet pn. „A pan-European Network for Marine Renewable Energy with a focus on Wave Energy”. Spotkanie dotyczyło nietechnicznych aspektów rozwoju przetworników energii fal morskich. Obecnie w akcji WECANet programu COST uczestniczy 31 krajów partnerskich.

W piątek, 22 listopada o godz. 11:00 odbędzie się uroczyste otwarcie nowej siedziby Wydziału Mechanicznego przy ul. Willowej 2 w Szczecinie z planowanym udziałem Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej Marka Gróbarczyka, JM Rektora dr. hab. inż. kpt. ż.w. Wojciecha Ślączki, prof. AMS i gospodarza wydarzenia Dziekana Wydziału Mechanicznego dr. hab. inż. Zbigniewa Matuszaka, prof. AMS oraz zaproszonych gości.

14 listopada podpisaliśmy porozumienie o współpracy z Henrykowskim Stowarzyszeniem w Siemczynie. Sygnatariuszami porozumienia są wiceprezes Stowarzyszenia i właściciel Pałacu Siemczyno – Bogdan Andziak oraz JM Rektor dr hab. inż. kpt. ż.w. Wojciech Ślączka, prof. AMS.

Zapraszamy do zapoznania się z kolejnymi ofertami zagranicznych staży, szkoleń i wydarzeń – KADRA 4/2019, które kierujemy do kadry akademickiej.
Prezentujemy kolejny numer biuletynu CTTM zawierającego informacje dla branży morskiej z zakresu źródeł finansowania B+R+I, transferu wiedzy i komercjalizacji, możliwości rozwoju kariery naukowej i podnoszenia kompetencji, zmian legislacyjnych w zakresie zarządzania uczelnią i jej wynikami badań oraz wydarzeń istotnych dla branży.
W dniach od 29 października do 2 listopada w Tokio miało miejsce 20. Coroczne Zgromadzenie Ogólne członków Międzynarodowego Stowarzyszenia Uniwersytetów Morskich IAMU. Celem spotkania było omówienie najnowszych postępów i przyszłych trendów w edukacji morskiej, szkoleniach, badaniach. W spotkaniu Akademie Morską reprezentował Pan Prorektor ds. Morskich Pan Arkadiusz Tomczak.

Zapraszamy chętnych studentów do Kompanii Honorowej, pododdziału reprezentującego i promującego Akademię Morską w Szczecinie.

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą i odwiedzenia stoisk Akademii Morskiej w Szczecinie na targach edukacyjnych.

Już jest – pierwsza szkoła patronacka Wydziału Mechatroniki i Elektrotechniki. Podpisaliśmy porozumienie o współpracy z Zespołem Szkół Elektryczno-Elektronicznych, dawniej – TME.

Prezentujemy kolejny numer biuletynu CTTM zawierającego informacje dla branży morskiej z zakresu źródeł finansowania B+R+I, transferu wiedzy i komercjalizacji, możliwości rozwoju kariery naukowej i podnoszenia kompetencji, zmian legislacyjnych w zakresie zarządzania uczelnią i jej wynikami badań oraz wydarzeń istotnych dla branży.

Niższe ceny za szkolenia dla członków OMK NSZZ „Solidarność” – jest porozumienie między uczelnią a organizacją zrzeszającą marynarzy.

Praktyki studenckie, wspólne badania naukowe, opracowywanie i wdrażanie rozwiązań związanych z szeroko rozumianą gospodarką wodną w regionie – to podstawowe działania, które strony porozumienia będą podejmowały w najbliższym czasie.

W III Edycji Konkursu Polskiego Związku Przedsiębiorców Żeglugowych na Najlepszego Absolwenta Uczelni Morskiej mieliśmy silną reprezentację. Absolwentka nawigacji, Angelika Zalewska zajęła drugie miejsce i została wyróżniona specjalną nagrodą.