Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny Transportu

Rada Wydziału Inżynieryjno-Ekonomicznego Transportu na kadencję 2016-2020

Dziekan

 1. dr hab. Stanisław IWAN, prof. AM - Dziekan Wydziału

Nauczyciele akademiccy posiadający tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego zatrudnieni na wydziale

 1. prof. dr hab. inż. Igor ARIEFJEW
 2. prof. dr hab. inż. Tygran DZHUGURYAN
 3. prof. dr hab. inż. Mieczysław HANN
 4. prof. dr hab. inż. Daniela SZANIAWSKA
 5. dr hab.inż. Ryszard BUCZKOWSKI, prof. AM
 6. dr hab. inż. Zofia JÓŹWIAK, prof. AM
 7. dr hab. inż. Izabela KOTOWSKA, prof. AM                  
 8. Prof. Dr.-Ing. habil. Tadeus UHL, prof. AM
 9. VACAT
 10. VACAT
 11. VACAT

Pozostali wybrani nauczyciele akademiccy zatrudnieni na wydziale

 1. dr inż. Tomasz DUDEK - Prodziekan ds. Studiów Stacjonarnych          
 2. dr inż. Krystian PIETRZAK - Prodziekan ds. Studiów Niestacjonarnych
 3. dr inż. Małgorzata SZYSZKO
 4. dr Kinga KIJEWSKA      
 5. mgr inż. Marta BARAŃSKA

Pracownicy nie będących nauczycielami akademickimi

 1. mgr inż. Beata NOWAK

Studenci wydziału

 1. Kamila JARMOŁOWICZ
 2. Izabela KAMIŃSKA
 3. Patryk ŁOWIECKI
 4. Adrianna SKROK
 5. Damian SŁOŃSKI