Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny Transportu

Studia stacjonarne i niestacjonarne, I i II stopnia

Rekrutacja na studia prowadzona jest na określone kierunki. Wybór specjalności dokonywany będzie w IV semestrze (studia stacjonarne) lub na II roku (studia niestacjonarne)

Studia stacjonarne i niestacjonarne, I i II stopnia

Rekrutacja na studia prowadzona jest na określone kierunki. Wybór specjalności dokonywany będzie w IV semestrze (studia stacjonarne) lub na II roku (studia niestacjonarne)

Studia stacjonarne i niestacjonarne, I i II stopnia

Wysokość opłat za studia:

  • studia stacjonarne - bezpłatne
  • studia niestacjonarne - (wg tabeli poniżej):

Wysokość opłat za studia niestacjonarne I i II stopnia w roku akademickim 2015/2016

studia I stopnia

 

Kierunek Transport

   2800 złotych

Kierunek Zarządzanie i Inżynieria Produkcji

  2800 złotych

Kierunek Logistyka

  2800 złotych

 studia II stopnia

 

Kierunek Zarządzanie i Inżynieria Produkcji

  3200 złotych

Transport

  3200 złotych