Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny Transportu

FORMULARZE OGÓLNE
 • Podanie o zmianę tematu pracy
  pobierz
 • Strona tytułowa pracy dyplomowej
  pobierz
 • Okładka CD płyty pracy dyplomowej
  pobierz
 • Wniosek o odpis dyplomu w języku obcym i suplement w języku obcym
  pobierz
 • Deklaracja podjęcia nauki
  pobierz
 • Rezygnacja
  pobierz
 • Podanie o przeniesienie na studia niestacjonarne WI-ET
  pobierz
Podanie o zmianę tematu pracy
Podanie o cofnięcie decyzji o skreśleniu
Podanie o duplikat indeksu
Podanie o duplikat książeczki zdrowia
Podanie o duplikat legitymacji
Podanie o egzamin komisyjny
Podanie o indywidualny tok studiów
Podanie o legitymacje zmiana nazwiska
Podanie o powtarzanie przedmiotu
Podanie o powtarzanie semestru
Podanie o przedłużenie terminu złożenia pracy dyplomowej
Podanie o przedluzenie terminu złożenia indeksu
Podanie o przeniesienie na niestacjonarne
Podanie o przeniesienie z innej uczelni
Podanie o przerwe w studiach
Podanie o reaktywacje i powtarzanie semestru
Podanie o reaktywację
Podanie o rozłożenie płatności na raty
Podanie o urlop dziekański
Podanie o zaliczenie komisyjne
Podanie o zmiane grupy
Podanie o zmiane kierunku
Podanie o zmiane promotora
Podanie o zmiane specjalności
Podanie o zmiane trybu studiow
Rezygnacja ze studiów