Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny Transportu

Młodzież z ZS Nr 8 odwiedza regularnie mury Akademii Morskiej w Szczecinie. 6 kwietnia brali udział w zajęciach w Laboratorium Towaroznawstwa Wydziału Inżynieryjno-Ekonomicznego Transportu.

Informuję, że pracownik naszego Instytutu Ryszard Buczkowski, postanowieniem Prezydenta RP z dn. 2 grudnia 2016r. uzyskał tytuł naukowy profesora nauk technicznych (dyscyplina mechanika). Jednostką wnioskującą był Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN w Warszawie. Nominację wręczono dn. 11 stycznia 2017r.
Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna Wydziału Inżynieryjno-Ekonomicznego Transportu informuje, o ROZPOCZĘCIU II NABORU
8 marca w Sali Senatu AM w godz. 9.30-11.30 odbędzie się szkolenie z ochrony i zarządzania własnością intelektualną.