Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny Transportu

2 października studenci WI-ET III roku Transportu ze specjalności Eksploatacja Portów Jachtowych pod opieką dr inż. Aleksandry Łapko odwiedzili port jachtowy - Marinę Pogoń.
24 października, Szczecinek, dla naukowców i przedsiębiorców. Spotkanie biznesowe pomiędzy zachodniopomorskimi naukowcami oraz przedsiębiorcami. Celem spotkania jest nawiązanie współpracy w zakresie badań i rozwoju oraz pozyskania funduszy na projekty innowacyjne. Osoby zainteresowane uczestnictwem prosimy o kontakt z CTTM.
W dniach 11-15 września 2017r. w siedzibie głównej Międzynarodowej Organizacji Morskiej (IMO) w Londynie odbyła się 4 sesja Podkomitetu ds. Przewozu Ładunków i Kontenerów.
W związku z powstaniem oszczędności w projekcie CZAS NA STAŻ Akademia Morska w Szczecinie wystąpiła o zgodę do NCBiR na przedłużenie części staży do czterech miesięcy.
Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny Transportu Akademii Morskiej w Szczecinie prowadzi nabór na studia niestacjonarne.