Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny Transportu

Miło nam poinformować, że Akademia Morska podpisała z firmą Swiss Cert sp. z o.o. umowę o Strategicznej Współpracy Partnerskiej.

W październiku ubiegłego roku poinformowaliśmy Państwa, iż kwartalnik Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Szczecinie został włączony do Emerging Sources Citation Index (ESCI).

W dniach 12 – 13.07.2017 r. w ramach projektu South Coast Baltic na terenie wybranych portów jachtowych w Niemczech, Polsce, Dani i na Litwie przeprowadzone zostały badania ankietowe żeglarzy.
W dniu 6 lipca 2017 r. na zebraniu szczecińskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją wybrano nowe władze PTZP o. Szczecin.