Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny Transportu

CTTM zaprasza do uczestnictwa w warsztatach pn. „Wprowadzanie wynalazków do obrotu rynkowego. Wymogi i dokumentacja” organizowanych dn. 18 maja (czwartek) w godz: 9:00-17:00 w sali 28 na Wałach Chrobrego.
Instytut Zarządzania Transportem Akademii Morskiej w Szczecinie oraz Stowarzyszenie Zachodniopomorski Klaster Morski zapraszają na konferencję naukową Porty Morskie 2017, która odbędzie się 11 maja 2017 r.  w Starej Rzeźni w Szczecinie.
Młodzież z ZS Nr 8 odwiedza regularnie mury Akademii Morskiej w Szczecinie. 6 kwietnia brali udział w zajęciach w Laboratorium Towaroznawstwa Wydziału Inżynieryjno-Ekonomicznego Transportu.

Informuję, że pracownik naszego Instytutu Ryszard Buczkowski, postanowieniem Prezydenta RP z dn. 2 grudnia 2016r. uzyskał tytuł naukowy profesora nauk technicznych (dyscyplina mechanika). Jednostką wnioskującą był Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN w Warszawie. Nominację wręczono dn. 11 stycznia 2017r.