Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny Transportu

W dniach 29 stycznia 4 luty 2017 odbyło się w Londynie 4 posiedzenie Podkomitetu Międzynarodowej Organizacji Morskiej (IMO) ds. Czynnika Ludzkiego, Szkolenia i Obowiązków Wachtowych (HTW). W pracach Podkomitetu, reprezentując delegację Polski, uczestniczył dyrektor Instytutu Technologii Morskich prof. Janusz Uriasz.
Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna Wydziału Inżynieryjno-Ekonomicznego Transportu informuje, o ROZPOCZĘCIU NABORU

Miło nam zakomunikować, że:

w dniu 31 stycznia 2017 roku

Rada Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki
Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie

podjęła uchwałę o nadaniu

dr inż. Jarosławowi Chmielowi

stopnia doktora habilitowanego

w dziedzinie: nauki techniczne
w dyscyplinie: budowa i eksploatacja maszyn

Gratulujemy!

Poniżej znajdują się listy rankingowe studentów I stopnia studiów inżynierskich oraz studentów II stopnia studiów magisterskich zakwalifikowanych do udziału w projekcie.
Wszystkie zakwalifikowane osoby otrzymają informacje mailową z instrukcją.

Poniżej znajdują się listy rankingowe studentów I stopnia studiów inżynierskich.
Osoby zaproszone do drugiego etapu otrzymają mailem informacje o terminie rozmowy rekrutacyjnej.