Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny Transportu

W związku z powstaniem oszczędności w projekcie CZAS NA STAŻ Akademia Morska w Szczecinie wystąpiła o zgodę do NCBiR na przedłużenie części staży do czterech miesięcy.
Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny Transportu Akademii Morskiej w Szczecinie prowadzi nabór na studia niestacjonarne.
Miło nam poinformować, że Akademia Morska podpisała z firmą Swiss Cert sp. z o.o. umowę o Strategicznej Współpracy Partnerskiej.

W październiku ubiegłego roku poinformowaliśmy Państwa, iż kwartalnik Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Szczecinie został włączony do Emerging Sources Citation Index (ESCI).