Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny Transportu

Strategia rozwoju gospodarki morskiej dla naszego regionu - zaktualizowana.
Komputerowe wspomaganie nauki, przemysłu i transportu
W dniach 18-19 listopada w Poznaniu odbyło się XVII Spotkanie Użytkowników Abaqus.
WI-ET„Ocena prawdopodobieństwa uszkodzeń prowadzących do emisji ziębników z urządzeń chłodniczych na podstawie danych statystycznych
W dniu 25 listopada 2010 r. na Wydziale Transportu Politechniki Warszawskiej odbyło się seminarium nt. „Model systemu logistycznego Polski jako droga do komodalności transportu w Unii Europejskiej”.