Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny Transportu

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie ogłosił 28 kwietnia 2011 roku pierwszą edycję konkursu dla doktorantów w ramach projektu „Inwestycja w wiedzę motorem rozwoju innowacyjności w regionie - II edycja". W konkursie przyznanych zostanie 25 stypendiów dla doktorantów uczelni województwa zachodniopomorskiego w wysokości 25 tys. zł.
Najnowsze publikacje studentów Wydziału Inżynieryjno-Ekonomicznego Transportu.
W dniach 12-15 kwietnia 2011 roku w Szczyrku odbyła się VIII Konferencja Naukowo - Techniczna LOGITRANS 2011, zorganizowana przez Wydział Transportu i Elektrotechniki Politechniki Radomskiej oraz Komitet Transportu PAN.
Biuro Karier Akademii Morskiej w Szczecinie ogłasza IV konkurs fotograficzny pt.
Przekraczanie granic - podróż ku wymarzonej pracy.

 

Szczegóły w rozwinięciu wiadomości.

WI-ETInstytut Zarządzania Transportem                  

zaprasza pracowników i studentów na seminarium                 
dr hab. Ignacego Chrzanowskiego prof. nadzw. AM,               

które odbędzie się
12 kwietnia 2011 roku (wtorek) o godz. 10:00 w auli 4 przy ul. Szczerbcowej.

Tematyka seminarium:
„Limits to growth. Is Poland already there?”