Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny Transportu

W dniach 21 – 22 września 2011 r. w Szczecinie odbyła się Międzynarodowa Konferencja Transportowa pt. Zielone Korytarze „Działanie na rzecz multimodalnego, zrównoważonego systemu transportowego”, w której brali udział pracownicy Zakładu Organizacji i Zarządzania: prof. nadzw. dr hab. Czesława Christowa, dr inż. Andrzej Montwiłł oraz mgr inż. Ewa Hącia.
Ukazał się nowy numer miesięcznika RYNEK KOLEJOWY, a w nim między innymi artykuł o dostępności kolejowej do polskich portów morskich.

Najnowsze publikacje pracowników Wydziału Inżynieryjno - Ekonomicznego Transportu.
W dniach 27-28 października w Poznaniu odbyło się XVIII Spotkanie Użytkowników Abaqus.

Najnowsze publikacje pracowników Wydziału Inżynieryjno - Ekonomicznego Transportu.