Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny Transportu

Akademia Morska, Akademia Morska w Szczecinie

  W dniach 3-4 listopada 2011 r. na Wydziale Inżynieryjno-Ekonomicznym Transportu Akademii Morskiej w Szczecinie odbyło się Seminarium „Sea Point 2011”.
Pracownicy WIET dr inż. Anna Galor, dr hab. inż. Zofia Jóźwiak, dr inż. Bogusz Wiśnicki, dr kpt. ż. ś. Krzysztof Woś oraz dr inż. Anna Wolnowska zakończyli projekt "OVERSIZE BALTIC", kierownikiem projektu był Pan dr hab. inż. Wiesław Galor, prof. AM z Wydziału Nawigacyjnego. Projekt był współfinansowany przez Unię Europejską (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Południowy Bałtyk na lata 2007-2013.
W ramach projektu powstało -kilkanaście publikacji oraz 3 monografie: Galor A., Galor W., Wiśnicki B., Jóźwiak Z., Woś K. (2010), Strategia transportu ładunków ponadnormatywnych (ŁPN) w Polsce, Opracowanie w ramach projektu OVERSIZE BALTIC, Akademia Morska w Szczecinie, 2010, stron 57.(monografia), Galor A., Galor W., Wiśnicki B., Jóźwiak Z., Woś K. (2010), Oversize Transport Strategy for Poland, Maritime University of Szczecin, 2010, pgs. 64.(monograph), Galor W., Galor A., Jóźwiak Z., Wiśnicki B., Woś K. , Galor P.(2011), Przewóz i techniki mocowania ładunków ponadnormatywnych w transporcie, Akademia Morska w Szczecinie str. 298 (monografia). Więcej http://wielkigabaryt.am.szczecin.pl/wykonawcy.php

 
W dniach 20-21.10.2011 w Barcelonie odbyło się kolejne spotkanie w ramach projektu C-LIEGE. Uczestniczył w nim dr Stanisław Iwan.
W dniach 26 - 28 października 2011 r. w Jastarni odbyła się III Konferencja Naukowa pt. „Logistyka Morska”, w której brali udział pracownicy Zakładu Organizacji i Zarządzania: prof. nadzw. dr hab. Czesława Christowa, dr inż. Maria Christowa-Dobrowolska, mgr inż. Ewa Hącia oraz dr inż. Andrzej Montwiłł. Konferencja została zorganizowana przez Wydział Dowodzenia i Operacji Morskich Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni.
W dniach 10 – 11 października 2011 r. w Warszawie w Hotelu Hilton odbyła się cykliczna Międzynarodowa Konferencja EURO-TRANS 2011 „Konkurencyjny i zrównoważony transport – po kryzysie, co dalej?”, w której brała udział prof. nadzw. dr hab. Czesława Christowa, kierownik Zakładu Organizacji i Zarządzania. Konferencja została zorganizowana przez Katedrę Transportu Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego.