Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny Transportu

23-go lutego 2012 roku w siedzibie Akademii Morskiej w Szczecinie odbyło się pierwsze spotkanie robocze w ramach projektu C-LIEGE. W spotkaniu wzięli udział członkowie zespołu projektowego C-LIEGE ze Szczecina oraz z Niemiec, a także przedstawiciele świata nauki i biznesu, Urzędu Miasta Szczecin, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego, Komendy Wojewódzkiej Policji oraz Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście.
Akademia Morska w Szczecinie planuje przygotowanie projektu współfinansowanego ze środków UE, w ramach którego Uczelnia miałaby pozyskać fundusze na szkolenia oraz jednorazowe dotacje na podjęcie własnej działalności gospodarczej.
W dniu 16 lutego 2012 r. pracownicy Wydziału Inżynieryjno-Ekonomicznego Transportu odwiedzili uczniów szkół średnich w Kołobrzegu.
2-go lutego 2012 roku w Sali Senatu Akademii Morskiej w Szczecinie odbyło się pierwsze spotkanie informacyjne projektu C-LIEGE, poświęcone zagadnieniu miejskiego transportu towarowego. Celem spotkania było przybliżenie problemów stanowiących obszar tematyczny projektu, przedstawienie jego głównych założeń i celów, a także zaprezentowanie wyników badań pilotażowych.
Bardzo duże zainteresowanie programem Patronage 2012 na Akademii Morskiej!