Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny Transportu

DGS Poland oraz DGS Business Services zapraszają studentów do aplikowania na praktyki studenckie!!!

W dniu 12 marca 2018 r. opublikowana została lista rankingowa projektów dofinansowanych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014–2020.

W dniu 03.03.2018 r. odbyło się Zwyczajne Walne Zebranie Delegatów Kół szczecińskiego oddziału Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej (SITK RP).

Szkolenie pt. „Zasady realizacji projektów finansowanych z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój” odbędzie się na Wałach Chrobrego, 22 marca (czwartek) w godz.: 10:30-11:30.

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło 2 konkurs w Strategicznym programie badań naukowych i prac rozwojowych „Nowoczesne technologie materiałowe” - TECHMATSTRATEG