Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny Transportu

Od stycznia 2011 roku odwiedzamy szkoły średnie Województwa Zachodniopomorskiego. Naszym celem jest przedstawienie bogatej oferty edukacyjnej Akademii Morskiej.
Trwają negocjacje dotyczące ostatecznego zatwierdzenia budżetu projektu C-LIEGE (ang. Clean Last mile transport and logistics management for smart and Efficient local Governments in Europe), który będzie realizowany w ramach programu Intelligent Energy – Europe 2010 (CIP-IEE 2010).
Świat Morskich Publikacji
IVX Konferencja Logistyki Stosowanej