Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny Transportu

Akademia Morska w Szczecinie planuje przygotowanie projektu współfinansowanego ze środków UE, w ramach którego Uczelnia miałaby pozyskać fundusze na szkolenia oraz jednorazowe dotacje na podjęcie własnej działalności gospodarczej.
W dniu 16 lutego 2012 r. pracownicy Wydziału Inżynieryjno-Ekonomicznego Transportu odwiedzili uczniów szkół średnich w Kołobrzegu.
2-go lutego 2012 roku w Sali Senatu Akademii Morskiej w Szczecinie odbyło się pierwsze spotkanie informacyjne projektu C-LIEGE, poświęcone zagadnieniu miejskiego transportu towarowego. Celem spotkania było przybliżenie problemów stanowiących obszar tematyczny projektu, przedstawienie jego głównych założeń i celów, a także zaprezentowanie wyników badań pilotażowych.
Bardzo duże zainteresowanie programem Patronage 2012 na Akademii Morskiej!
Ogólnopolskie seminarium naukowe