Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny Transportu

W dniach 15 i 16 września 2010 r. w Gdańsku odbyła się Międzynarodowa Konferencja nt. „Polskie drogi polityki morskiej – od wizji do działania. Polska polityka spójności w kontekście terytorializacji Morza Bałtyckiego”, pod patronatem Ministra Infrastruktury.
Ochrona Człowieka w Środowisku Pracy. Obsługiwanie Maszyn I Urządzeń. Zintegrowane Systemy Zarządzania: Jakość-Środowisko-Bezpieczeństwo-Technologia.
W dniach 21 – 24 września 2010 r. w Białowieży odbyła się cykliczna Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Transport XXI wieku”, w której brała udział prof. nadzw. dr hab. Czesława Christowa, kierownik Zakładu Organizacji i Zarządzania.
W dniach 13 i 14 września 2010 r. w Gdańsku odbyła się Międzynarodowa Konferencja nt. „Modele zarządzania portami morskimi w Polsce i Europie” pod honorowym patronatem Ministra Infrastruktury zorganizowana przez Związek Miast i Gmin Morskich.
WI-ET
Wydział Inżynieryjno - Ekonomiczny Transportu Akademii Morskiej w Szczecinie ogłasza nabór na III edycję studiów podyplomowych "Zarządzanie i Auditing w Ochronie Środowiska".
Termin składania podań upływa 9 października 2010 roku.
Wszelkich informacji udziela sekretariat studiów tel.: 91 48 09 646 lub 91 48 09 640.
Szczegóły znajdują się na stronie internetowej - szczegóły..