Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny Transportu

Biuro Karier zaprasza studentów i absolwentów 17 listopada 2010r na spotkanie z firmą DB Port Szczecin.
Miejsce: aula nr 7 (ul. Szczerbcowa)
Godzina: 13:30 - 14:30
Plan spotkania:
  1. Historia i lokalizacja firmy DB Port Szczecin
  2. Główne obszary działalności
  3. Kierunki rozwoju
  4. Możliwości i warunki zatrudnienia w firmie
  5. Sytuacja absolwentów WIET na rynku pracy.
W dniach 21 – 24 września 2010 r. w Białowieży odbyła się cykliczna Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Transport XXI wieku”, w której brała udział mgr inż. Ewa Hącia, pracownik Zakładu Organizacji i Zarządzania.
WI-ET Informujemy, że Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna ogłasza nabór uzupełniający na studia stacjonarne i niestacjonarne na rok akademicki 2010/2011.
WI-ETChcielibyśmy poinformować o rozpoczęciu konsultacji społecznych dotyczących projektu aktualizacji programu wojewódzkiego pn. "Strategia Rozwoju Gospodarki Morskiej w Województwie Zachodniopomorskim do roku 2015". Konsultacje potrwają do dnia 25.10.2010.
W dniach 15 – 17 września 2010 w Katedrze Nauk o Jakości Wydziału Ekonomicznego Politechniki Radomskiej odbyła się V KONFERENCJA NAUKOWA z cyklu: "Rola towaroznawstwa w zarządzaniu jakością w warunkach gospodarki opartej na wiedzy".