Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny Transportu

Uroczystości pogrzebowe prof. Krzysztofa Chwesiuka odbędą 31 stycznia (czwartek) 2013 roku.

Profesor Chwesiuk urodził się w 1949 r. w Białej Podlaskiej. Był absolwentem Wydziału Transportu Politechniki Warszawskiej (PW), dr. nauk technicznych w zakresie zastosowań informatyki. W 1983 r. otrzymał stopień dr. habilitowanego, a w 1993 r. został mu nadany tytuł profesora zwyczajnego.

W dniu 06 grudnia 2012r. Rada Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego w Szczecinie, podjęła decyzję o nadaniu stopnia naukowego doktora nauk ekonomicznych dla Pani mgr inż. Agnieszki Deja
W dniu 04 grudnia 2012r. Rada Wydziału Mechanicznego AM w Szczecinie jednomyślnie podjęła decyzję o nadaniu stopnia naukowego doktora nauk technicznych w zakresie budowy i eksploatacji maszyn dla Pani mgr inż. Małgorzaty Szyszko.

W dniu 12.12.2012 w szczecińskim hotelu Panorama odbyła się Konferencja Naukowo-Techniczna „Rozwój infrastruktury kolejowej w województwie zachodniopomorskim”. Organizatorem spotkania był szczeciński oddział Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji RP (SITK RP), a współorganizatorami: PKP Polskie Linie Kolejowe SA Centrum Realizacji Inwestycji Oddział Szczecin, PKP Polskie Linie Kolejowe SA Zakład Linii Kolejowych w Szczecinie, PKP Energetyka SA Zakład Pomorski w Szczecinie oraz Zakład Transportu Kolejowego Wydziału Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego.