Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny Transportu

Biuro Karier w ramach VI Konkursu Fotograficznego pt. „Morski Szczecin w obiektywie studentów AM” zaprasza na warsztat pt. „Jak zrobić dobre zdjęcie?" - spotkanie poprowadzi - Dariusz Gorajski - fotoreporter Kuriera Szczecińskiego

 
 

CTTM zaprasza na spotkanie informacyjne dotyczące największego programu finansowania badań w UE – Horyzontu 2020. Podczas spotkania informacyjnego nakierowanego na branże morską uczestnicy zostaną wprowadzeni w ogólne zasady uczestnictwa, dokumentację konkursową jak również dowiedzą się na jakie obszary tematyczne będzie kładziony nacisk w najbliższym okresie finansowania.

Nigdzie indziej, aniżeli w Sali Tradycji Akademii Morskiej, miejscu godnym tego typu wydarzeń, odbyła się uroczystość pożegnania absolwentów Naukowego Koła Inżynierii Transportu.