Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny Transportu

50 tys. zł na utworzenie własnej firmy oferuje CTTM dla studentów zaocznych i absolwentów AM.

W dniach  7 – 8 listopada 2013 r. na Wydziale Inżynieryjno-Ekonomicznym Transportu odbędzie się Sympozjum Transportowo-Logistyczne "SeaPoint 2013".

9 października 2013 w Poznaniu odbyła się branżowa Konferencja II KONGRES TRANSPORTU PUBLICZNEGO...

Dziekan i Rada Wydziału Inżynieryjno-Ekonomicznego Transportu Akademii Morskiej w Szczecinie zapraszają w dniu 14 października br. wszystkich pracowników Akademii Morskiej na uroczystość nadania imienia prof. dr hab. inż. Krzysztofa Chwesiuka  sali audytoryjnej WIET mieszczącej się w budynku przy ul. Szczerbcowej  4 w Szczecinie.

Podczas Inauguracji Roku Akademickiego 2013/2014 trzech doktorów wypromowanych w roku akademickim 2012/2013 z rąk J.M. Rektora, Prorektora ds. Nauki oraz Dziekanów Wydziałów: Nawigacyjnego oraz Mechanicznego otrzymało dyplomy doktorskie.