Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny Transportu

22.05.2018r. w Urzędzie Miejskim w Stargardzie odbyło się spotkanie interesariuszy projektu „Low Carbon Logistics”.
11.05.2018r. w ramach Dni Otwartych Funduszy Europejskich obok Wydziału Inżynieryjno-Ekonomicznego Transportu Akademii Morskiej odbyła się prezentacja Elektrycznego Roweru Dostawczego oraz Samochodu Elektrycznego.

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej 14 maja ogłosiła konkurs na projekty w zakresie współpracy naukowej, wdrożeniowej i dydaktycznej realizowanej w ramach międzynarodowych partnerstw akademickich.

W dniu 7 maja 2018 roku studenci III roku kierunku Transport ze specjalności Eksploatacja Portów Jachtowych brali udział w wizycie studyjnej po zachodniopomorskich portach jachtowych.
Szkolenie pt. „Zasady realizacji projektów finansowanych z Funduszy Norweskich i EOG” odbędzie się na Wałach Chrobrego w sali 28 dn. 9 maja (środa) w godz.: 10:30-11:30.