Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny Transportu

Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny Transportu organizuje kurs dla pracowników i operatorów marin. Kurs jest organizowany w ramach projektu SOUTH COAST BALTIC Establishing durable cross-border boating destination management on the basis of the MARRIAGE cooperation network finansowanego w ramach Interreg South Baltic Programme 2014-2020, który jest realizowany od  października 2016 roku.

Wydziałowa Komisja Wyborcza WIET przekazuje wyniki wyborów uzupełniających do Uczelnianego Kolegium Elektorów, przeprowadzonych w dniu 15 listopada 2018 r. na WIET

WKW WIET przedstawia listę kandydatów do Uczelnianego Kolegium Elektorów - wybory uzupełniające na WIET

Zapraszamy do uczestnictwa w Targach Pracy organizowanych przez Biuro Karier Akademii Morskiej w Szczecinie.