Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny Transportu

W dniach 12 – 13.07.2017 r. w ramach projektu South Coast Baltic na terenie wybranych portów jachtowych w Niemczech, Polsce, Dani i na Litwie przeprowadzone zostały badania ankietowe żeglarzy.   Miały one na celu poznanie preferencji żeglarzy w zakresie wyboru tras rejsu, a także ich aktywności podejmowanych w odwiedzanych miejscowościach.

W badaniach na terenie Niemiec udział brało dziewięciu studentów Wydziału Inżynieryjno-Ekonomicznego Transportu, z kierunków Logistyka i Transport (w tym także nowej specjalności Eksploatacja portów jachtowych) oraz pracownice wydziału: dr inż. Aleksandra Łapko oraz dr inż. Ewa Hącia. Zespół ten przebadał żeglarzy w ponad 20 portach na obszarze Pomorza Przedniego (m.in. Stralsund, Wolgast, Sassnitz, Ueckermunde).

Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny Transportu jest partnerem projektu South Coast Baltic – Establishing durable cross-border boating destination management on the basis of the MARRIAGE cooperation network, finansowanego w ramach Interreg South Baltic Programme 2014-2020. Zadania wydziału w ramach projektu są realizowane pod kierunkiem dr hab. Stanisława Iwana, prof. AM.