Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny Transportu

Informujemy, że Kapituła Konkursu Zachodniopomorskie Noble w dziedzinie nauk o morzu przyznała nagrodę pracownikowi Instytutu Inżynierii Transportu

prof. dr hab. inż. Ryszardowi Buczkowskiemu

Nagroda została przyznana za zaawansowane obliczania konstrukcji z materiałów ceramicznych, które mogą być stosowane do budowy zbiorników przewożących gaz płynny LNG.
Serdecznie gratulujemy