Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny Transportu

W związku z powstaniem oszczędności w projekcie CZAS NA STAŻ Akademia Morska w Szczecinie wystąpiła o zgodę do NCBiR na przedłużenie części staży do czterech miesięcy.


W dniu 16.05.2017 taką zgodę Akademia otrzymała.

W związku z powyższym, osoby które chcą ubiegać się o przedłużenie stażu do 4 miesięcy , powinny w terminie do 22 maja 2017 złożyć w biurze projektu pisemny wniosek o przedłużenie stażu

W przypadku większej ilości osób w pierwszej kolejności zgoda przyznana zostanie osobom które zajęły wyższe miejsca na „liście rankingowej osób przyjętych do udziału w projekcie CZAS NA STAŻ”.

Ostateczna liczba osób, którym staż zostanie przedłużony uzależniona jest od :

  1. łącznej kwoty oszczędności, która powstanie w projekcie,
  2. ilości osób, którym zostanie przedłużony staż, korzystających jednocześnie ze zwrotu kosztów zakwaterowania.
O dokładnej liczbie osób, którym zostanie przedłużony staż w pierwszej i drugiej edycji zdecyduje Kierownik projektu.