Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny Transportu

Informuję, że pracownik naszego Instytutu Ryszard Buczkowski, postanowieniem Prezydenta RP z dn. 2 grudnia 2016r. uzyskał tytuł naukowy profesora nauk technicznych (dyscyplina mechanika). Jednostką wnioskującą był Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN w Warszawie. Nominację wręczono dn. 11 stycznia 2017r.
Gratulujemy!
Dyrektor Instytutu Inżynierii Transportu
dr hab. inż. Jarosław Chmiel, prof. AM