Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny Transportu

Informujemy, że:

Kierownik Zakładu Techniki Transportu - dr inż. Małgorzata Szyszko

  1. odbyła szkolenie nt. „Budowa i ocena stanu technicznego kontenerów”,
  2. zdała z wynikiem pozytywnym egzamin w zakresie: Międzynarodowej Konwencji IMO o Bezpiecznych Kontenerach (CSC 1972), kryteriów oceny stanu technicznego kontenerów według przepisów nadzoru wydanych przez PRS,

oraz

  1. uzyskała kwalifikacje do przeprowadzenia oceny stanu technicznego kontenerów stalowych wszystkich typów i rodzajów (z wyjątkiem kontenerów zbiornikowych).

Uprawnienia nadano w dniu 16 listopada 2016 roku i poświadczono certyfikatem wydanym przez Polski Rejestr Statków S.A. w Gdańsku.

Gratulujemy!