Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny Transportu

Rada Regionu Zachodniopomorskiego FSNT NOT w Szczecinie wybrała nowy Zarząd

W wyniku wyborów, które odbyły się w dniu 5 grudnia 2016 r. na zebraniu Rady Regionu Zachodniopomorskiego FSNT NOT w Szczecinie wybrano nowy skład Zarządu FSNT NOT w Szczecinie.

Władze nowo wybranego Zarządu tworzą przedstawiciele szczecińskich uczelni wyższych:

Prezes Zarządu FSNT NOT w Szczecinie - prof. dr hab. Piotr Niedzielski, Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług, Uniwersytet Szczeciński

Wiceprezes Zarządu FSNT NOT w Szczecinie - dr Arkadiusz Malkowski, Wydział Ekonomiczny, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wiceprezes Zarządu FSNT NOT w Szczecinie - dr inż. Oliwia Pietrzak, Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny Transportu, Akademia Morska w Szczecinie

Gratulujemy sukcesu!!!