Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny Transportu

„CZAS NA STAŻ” dla studentów Wydziału Inżynieryjno-Ekonomicznego Transportu Płatne staże trwające 3 miesiące! Łącznie 360 h, 120 h miesięcznie w trybie ustalanym indywidualnie dla każdego stażysty.

Dodatkowo:

 • Pokrycie kosztów ubezpieczenia NNW w okresie odbywania stażu;
 • Pokrycie kosztów niezbędnych badań lekarskich;
 • Zwrot kosztów dojazdu oraz refundacja kosztów zakwaterowania dla osób dojeżdżających na staż z odległości większej niż 50 km.
Projekt „CZAS NA STAŻ” skierowany jest do następujących studentów WIET:
 1. I stopnia na IV roku studiów (na 7 semestrze) na kierunku:
  • Transport
  • Zarządzanie i Inżynieria Produkcji
  • Logistyka
 2. II stopnia na II roku studiów (na 3 semestrze) na kierunku:
  • Transport
 3. II stopnia na II roku studiów (na 3 semestrze) na kierunku:
  • Zarządzanie i Inżynieria Produkcji
Staże realizowane będą w terminach:

 • marzec – maj 2017             
 • lipiec – wrzesień 2017  
 • sierpień –październik 2017

Osoby zainteresowane proszone są o zapoznanie się z regulaminem, oraz składanie formularzy zgłoszeniowych u p. mgr inż. Karoliny Nadolskiej:  pokój 314 WIET (III piętro),
w dn. poniedziałek – piątek, w godz. 8.00 – 15.00.


Terminy rekrutacji :

 • dla staży realizowanych w terminie marzec – maj – rekrutacja do 15 stycznia 2017r.
 • dla staży realizowanych w okresie lipiec – wrzesień – rekrutacja do 30 czerwca 2017r.
 • dla staży realizowanych w terminie sierpień –październik – rekrutacja do 30 czerwca 2017r.


Regulamin

Formularz zgłoszeniowy
DLA FIRM:


List intencyjny

Umowa
Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój.

Opis projektu:

Celem projektu „Czas na staż” jest podniesienie kompetencji, głównie zawodowych przez minimum 86 uczestników projektu będących studentami Akademii Morskiej w Szczecinie na Wydziale Inżynieryjno-Ekonomicznym Transportu poprzez udział tych osób w 3-miesięcznych stażach realizowanych u pracodawców na terenie Polski.

Wartość projektu - 751 125,00 PLN
Wkład Funduszy Europejskich – 728 591,25 PLN