Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny Transportu

„CZAS NA STAŻ” dla studentów i studentek Wydziału Inżynieryjno-Ekonomicznego Transportu. Płatne staże trwające 3 miesiące! Łącznie 360 h, 120 h miesięcznie w trybie ustalanym indywidualnie dla każdego stażysty/stażystki.

Dodatkowo:
 • Pokrycie kosztów ubezpieczenia NNW w okresie odbywania stażu;
 • Pokrycie kosztów niezbędnych badań lekarskich;
 • Zwrot kosztów dojazdu oraz refundacja kosztów zakwaterowania dla osób dojeżdżających na staż z odległości większej niż 50 km.
Projekt „CZAS NA STAŻ” skierowany jest do następujących studentów/studentek WIET:
 • I stopnia na IV roku studiów (na 7 semestrze) na kierunku:
 • Transport
 • Zarządzanie i Inżynieria Produkcji
 • Logistyka
 • II stopnia na II roku studiów (na 3 semestrze) na kierunku:
 • Transport
 • II stopnia na II roku studiów (na 3 semestrze) na kierunku:
 • Zarządzanie i Inżynieria Produkcji
Staże realizowane będą w terminach:
 • marzec – maj 2017
 • lipiec – wrzesień 2017
 • sierpień –październik 2017
Biuro projektu:

Biuro projektu czynne jest w dn. poniedziałek-piątek, w godz. 8.00 – 15.00
 • w Biurze Karier (ul. Wały Chrobrego 1-2, pok. 34)
 • w budynku WIET (ul. H. Pobożnego 11, p.314)
Osoby zainteresowane proszone są o zapoznanie się z regulaminem, oraz składanie formularzy zgłoszeniowych u p. mgr inż. Karoliny Nadolskiej:  pokój 314 WIET (III piętro)

Terminy rekrutacji :

dla staży realizowanych w terminie marzec – maj – rekrutacja do 15 stycznia 2017r.
dla staży realizowanych w okresie lipiec – wrzesień – rekrutacja do 30 maja 2017r.
dla staży realizowanych w terminie sierpień –październik – rekrutacja do 30 maja 2017r.

Osoby niepełnosprawne:
Osoby niepełnosprawne będą mogły zapisać się do projektu w dowolnym miejscu  - pracownik Biura Projektu przyjedzie na wskazany adres, zweryfikuje na miejscu status takich osób na podstawie orzeczeń o niepełnosprawności i wypełni za nie wszystkie dokumenty. Student/Studentka będzie musiał/a tylko złożyć podpis.Regulamin

Formularz zgłoszeniowy

List intencyjny

Umowa

Regulamin Rekrutacji i Uczestnictwa w Projekcie Czas na Staż

Regulamin zwrotu kosztów badań lekarskich

Regulamin zwrotu kosztów dojazdu i zakwaterowania
Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój.

Opis projektu:
Celem projektu „Czas na staż” jest podniesienie kompetencji, głównie zawodowych przez minimum 86 uczestników projektu będących studentami/studentkami Akademii Morskiej
w Szczecinie na Wydziale Inżynieryjno-Ekonomicznym Transportu poprzez udział tych osób w 3-miesięcznych stażach realizowanych u pracodawców na terenie Polski.

Wartość projektu – 708 893,75PLN
Wkład Funduszy Europejskich – 687 626,95 PLN