Wydział Nawigacyjny

Ogłaszam konkurs otwarty na stanowisko asystenta w Instytucie Geoinformatyki na Wydziale Nawigacyjnym Akademii Morskiej w Szczecinie.

Ogłaszam konkurs otwarty na stanowisko asystenta w Instytucie Inżynierii Ruchu Morskiego na Wydziale Nawigacyjnym Akademii Morskiej w Szczecinie.

Ogłaszam konkurs otwarty na stanowisko asystenta w Instytucie Geoinformatyki na Wydziale Nawigacyjnym Akademii Morskiej w Szczecinie.