Wydział Nawigacyjny

Ogłaszam konkurs otwarty na stanowisko asystenta w Instytucie Technologii Morskich na Wydziale Nawigacyjnym Akademii Morskiej w Szczecinie. 
Ogłaszam konkurs otwarty na stanowisko profesora zwyczajnego w Instytucie Technologii Morskich na Wydziale Nawigacyjnym Akademii Morskiej w Szczecinie.
Ogłaszam konkurs otwarty na stanowisko adiunkta w Instytucie Nawigacji Morskiej na Wydziale Nawigacyjnym Akademii Morskiej w Szczecinie.
Ogłaszam konkurs otwarty na stanowisko asystenta w Instytucie Nawigacji Morskiej na Wydziale Nawigacyjnym Akademii Morskiej w Szczecinie.