Wydział Nawigacyjny

Dziekan:
1 dr hab. inż. st. of. Paweł Zalewski prof. nadzw.

Nauczyciele akademiccy posiadający tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego zatrudnieni na Wydziale:
2 prof. dr hab. inż. Stefan Cacoń
3 prof. dr hab. inż. kpt.ż.w. Stanisław Gucma
4 prof. dr hab. inż. st. of. Lucjan Gucma
5 prof. dr hab. inż. Jurii Korostil
6 prof. dr hab. inż. kpt.ż.w. Ewgenij Łusznikow
7 prof. dr hab. inż. Evgeny Ochin
8 prof. dr hab. inż. Józef Sanecki
9 prof. dr hab. inż. Tadeusz Szelangiewicz
10 prof. dr hab. inż. Bernard Wiśniewski
11 dr hab. inż. Tomasz Abramowski prof. nadzw.
12 dr hab. inż. Jarosław Artyszuk prof. nadzw. – prodziekan ds. nauki
13 dr hab. inż. Tomasz Cepowski prof. nadzw.
14 dr hab. inż. of. wach. Wiesław Galor prof. nadzw.
15 dr hab. inż. st. of. Maciej Gucma prof. nadzw.
16 dr hab. Lech Kasyk prof. nadzw.
17 dr hab. inż. Witold Kazimierski prof. nadzw.
18 dr hab. inż. Andrzej Klewski prof. nadzw.
18 dr hab. inż. Dorota Łozowicka prof. nadzw.
20 dr hab. inż. Jacek Łubczonek prof. nadzw.
21 dr hab. inż. Zbigniew Pietrzykowski prof. nadzw.
22 dr hab. inż. Wojciech Ślączka prof. nadzw.
23 dr hab. inż. Waldemar Uchacz prof. nadzw.
24 dr hab. inż. Janusz Uriasz prof. nadzw.
25 dr hab. inż. Katarzyna Żelazny prof. nadzw.

Pozostali wybrani nauczyciele akademiccy zatrudnieni na Wydziale:
26 mgr inż. kpt.ż.w. Remigiusz Dzikowski – prodziekan ds. studiów niestacjonarnych
27 dr inż. Rafał Gralak
28 dr inż. kpt.ż.w. Jerzy Hajduk prof. nadzw.
29 dr inż. st of. Stefan Jankowski
30 dr inż. st.of. Wiesław Juszkiewicz
31 mgr inż. kpt.ż.w. Barbara Kwiecińska
32 dr inż. Piotr Majzner
33 dr inż. Grzegorz Stępień
34 dr inż. Zbigniew Szozda– prodziekan ds. studiów stacjonarnych

Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi zatrudnieni na Wydziale:
35 mgr inż. Beata Guziewicz-Fajdek

Studenci doktoranci Wydziału:
36 mgr Anna Wójcik

Studenci Wydziału:
37 Arkadiusz Bombała
38 Dawid Grabarczyk
39 Adrian Jaremba
40 Sonia Rozbiewska