Wydział Nawigacyjny

Dziekan:
1 dr hab. inż. st. of. Paweł Zalewski prof. nadzw.

Nauczyciele akademiccy posiadający tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego zatrudnieni na Wydziale:
2 prof. dr hab. inż. Stefan Cacoń
3 prof. dr hab. inż. kpt.ż.w. Stanisław Gucma
4 prof. dr hab. inż. st. of. Lucjan Gucma
5 prof. dr hab. inż. Jurii Korostil
6 prof. dr hab. inż. Henryk Kowalski
7 prof. dr hab. inż. kpt.ż.w. Ewgenij Łusznikow
8 prof. dr hab. inż. Evgeny Ochin
9 prof. dr hab. inż. Józef Sanecki
10 prof. dr hab. inż. Tadeusz Szelangiewicz
11 prof. dr hab. inż. Bernard Wiśniewski
12 dr hab. inż. Tomasz Abramowski prof. nadzw.
13 dr hab. inż. Jarosław Artyszuk prof. nadzw. – prodziekan ds. nauki
14 dr hab. inż. Tomasz Cepowski prof. nadzw.
15 dr hab. inż. of. wach. Wiesław Galor prof. nadzw.
16 dr hab. inż. st. of. Maciej Gucma prof. nadzw.
17 dr hab. Lech Kasyk prof. nadzw.
18 dr hab. inż. Witold Kazimierski prof. nadzw.
19 dr hab. inż. Andrzej Klewski prof. nadzw.
20 dr hab. inż. Zbigniew Pietrzykowski prof. nadzw.
21 dr hab. inż. Wojciech Ślączka prof. nadzw.
22 dr hab. inż. Waldemar Uchacz prof. nadzw.
23 dr hab. inż. Janusz Uriasz prof. nadzw.
24 dr hab. inż. Katarzyna Żelazny prof. nadzw.

Pozostali wybrani nauczyciele akademiccy zatrudnieni na Wydziale:
25 mgr inż. kpt.ż.w. Remigiusz Dzikowski – prodziekan ds. studiów niestacjonarnych
26 dr inż. Rafał Gralak
27 dr inż. kpt.ż.w. Jerzy Hajduk prof. nadzw.
28 dr inż. st of. Stefan Jankowski
29 dr inż. st.of. Wiesław Juszkiewicz
30 mgr inż. kpt.ż.w. Barbara Kwiecińska
31 dr inż. Piotr Majzner
32 dr inż. Grzegorz Stępień
33 dr inż. Zbigniew Szozda– prodziekan ds. studiów stacjonarnych


Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi zatrudnieni na Wydziale:
34 mgr inż. Beata Guziewicz-Fajdek

Studenci doktoranci Wydziału:
35 mgr Anna Wójcik

Studenci Wydziału:
36 Arkadiusz Bombała
37 Dawid Grabarczyk
38 Adrian Jaremba
39 Sonia Rozbiewska