Wydział Nawigacyjny

Opiekun: dr inż. Zbigniew Szozda
Kontakt: Instytut Nawigacji Morskiej, Zakład Budowy i Eksploatacji Statku, p. 203, tel. 48-09-352
Opis działalności: Koło zajmuje się poszerzaniem wiedzy z zakresu fotogrametrii, robotyki, elektroniki, pozycjonowania i zagadnień geodezyjnych. Nasi członkowie biorą udział w tworzeniu komputerowych wersji map, a także programów symulacji ruchu statków oraz ich interfejsów graficznych. Kolejnym obszarem zainteresowania koła są metody nawigacji inercyjnej - własne symulatory i rzeczywiste urządzenia. Przygotowujemy pojazdy autonomiczne oraz roboty kołowe.