Wydział Nawigacyjny

Dlaczego warto zgłosić się na praktyki programu ERASMUS+?

Praktyki zagraniczne ERASMUS+ to niepowtarzalna szansa na zdobycie międzynarodowego doświadczenia w twojej branży oraz poznanie specjalistycznego języka obcego. Praktyka w ramach programu ERASMUS+ może być realizowana we wszystkich krajach UE, to ty decydujesz gdzie chcesz aplikować o wyjazd. Możesz spędzić ciekawe wakacje zdobywając doświadczenie zawodowe lub odbyć praktyki w czasie semestru.
Dnia 23 marca 2016 roku odbyła się na Wydziale Nawigacyjnym publiczna obrona rozprawy doktorskiej w dziedzinie nauki techniczne, dyscyplinie transport mgr inż. Łukasza Lemieszewskiego
nt. "Metoda detekcji spoofingu globalnych nawigacyjnych systemów satelitarnych w aspekcie bezpieczeństwa transportu "
Dnia 23 marca 2016 roku Rada Wydziału Nawigacyjnego Akademii Morskiej w Szczecinie nadała stopień naukowy doktora habilitowanego w dziedzinie nauk technicznych, dyscyplinie transport pani dr inż. Katarzynie Żelazny z Wydziału Techniki Morskiej i Transportu Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie. Jest to pierwsze postępowanie habilitacyjne zrealizowane na Wydziale Nawigacyjnym. Wydział Nawigacyjny uzyskał uprawnienie do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego w dyscyplinie transport w roku 2015.
Biuro Karier jak co roku, zaprasza wszystkich studentów Akademii Morskiej do udziału w konkursie fotograficznym.
W dniach 29 lutego do 4 marca 2016 r. odbyła się w Londynie 3. sesja Podkomitetu ds. bezpieczeństwa żeglugi, komunikacji oraz poszukiwań i ratownictwa (NCSR) Międzynarodowej Organizacji Morskiej.