Wydział Nawigacyjny

Dnia 23 marca 2016 roku Rada Wydziału Nawigacyjnego Akademii Morskiej w Szczecinie nadała stopień naukowy doktora habilitowanego w dziedzinie nauk technicznych, dyscyplinie transport pani dr inż. Katarzynie Żelazny z Wydziału Techniki Morskiej i Transportu Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie. Jest to pierwsze postępowanie habilitacyjne zrealizowane na Wydziale Nawigacyjnym. Wydział Nawigacyjny uzyskał uprawnienie do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego w dyscyplinie transport w roku 2015.
Biuro Karier jak co roku, zaprasza wszystkich studentów Akademii Morskiej do udziału w konkursie fotograficznym.
W dniach 29 lutego do 4 marca 2016 r. odbyła się w Londynie 3. sesja Podkomitetu ds. bezpieczeństwa żeglugi, komunikacji oraz poszukiwań i ratownictwa (NCSR) Międzynarodowej Organizacji Morskiej.

Do 11 marca 2016 przedłużono rekrutację na wyjazdy na studia w ramach programu ERASMUS+. Nie przegap terminu i zgłoś się jak najszybciej.