Wydział Nawigacyjny

Jest nam miło zakomunikować, iż zgodnie z oficjalną informacją Zespołu Ewaluacji Czasopism Naukowych Index Copernicus International z dn. 17 listopada 2017, Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Szczecinie uzyskały ocenę jakości wydawniczej wyrażonej wskaźnikiem ICV 2016 równą 90,35.
Obecne nabory wniosków Interreg Europa Środkowa (trwa do 25 stycznia 2018) i Interreg Region Morza Bałtyckiego (trwa do 9 kwietnia 2018) mogą stanowić ostatnią szansę na uzyskanie wsparcia z ww. programów w latach 2014 – 2020. W związku z tym Ministerstwo Rozwoju przygotowało dla polskich instytucji narzędzia ułatwiające skorzystanie ze środków unijnych.
W dniach 11 - 13 października 2017 r. w Kołobrzegu odbyła się cykliczna XVII Międzynarodowa Konferencja Naukowa Inżynieria Ruchu Morskiego - Marine Traffic Engineering Conference and International Symposium Information on Ships MTE-ISIS 2017, przygotowana przez Instytut Inżynierii Ruchu Morskiego przy współpracy z Niemieckim Instytutem Nawigacji (DGON). 
To już ostatnia szansa by zgłosić się na wymianę ERASMUS+ na studia w roku akademickim 2017/2018!

W dniach 27-29 września w Barcelonie odbyło się 5. Międzynarodowe Sympozjum Naukowe dotyczące Sensorów  (5th International Symposium on Sensor Science).  W Sympozjum wzięli udział naukowcy z całego świata, m. in. z USA, Indii, Izraela, Albanii, Szwajcarii, Wielkiej Brytanii i Polski. W sympozjum uczestniczył przedstawiciel Wydziału Nawigacyjnego (Instytutu Geoinformatyki) dr Grzegorz Stępień, który w części posterowej przedstawił pracę pt.:  Method of the determination of exterior orientation of sensors in Hilbert type space (Metoda określania orientacji zewnętrznej sensorów w przestrzeni Hilberta).