Wydział Nawigacyjny

Dnia 29 czerwca 2016 roku Rada Wydziału Nawigacyjnego Akademii Morskiej w Szczecinie nadała stopień naukowy doktora habilitowanego w dziedzinie nauk technicznych, dyscyplinie transport Panu dr inż. Wojciechowi Ślączce z Wydziału Nawigacyjnego Akademii Morskiej w Szczecinie.
24 czerwca 2016 r. studenci Wydziału Nawigacyjnego, kierunek "Geodezja i kartografia" (rocznik 2012/2013) uzyskali absolutorium.

Przypominamy o przedłużonych terminach na zgłoszenia w ramach programu ERASMUS+

Dziekan Wydziału Nawigacyjnego oraz CTTM zapraszają pracowników i studentów AM na seminarium z udziałem przedstawicieli firmy Astri Polska. Firma specjalizuje się w projektach z dziedziny elektroniki, optoelektroniki, GNSS, obserwacji satelitarnych, bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego. 
Zapraszamy do udziału w szkoleniu organizowanym przez Centrum Transferu Technologii Morskich, które odbędzie się 16 maja w godz. 10.00-12.00 w budynku Akademii Morskiej w Szczecinie.