Wydział Nawigacyjny

W dniach 14-16.12.2016 r. w ESTEC Noordwijk w Holandii odbyła się konferencja Navitec 2016 organizowana cyklicznie od 8 lat przez ESA (Europejską Agencję Kosmiczną) we współpracy z CNES, DLR i University of the Federal Armed Forces Munich.
Umowa pomiędzy Polską Żeglugą Bałtycką a spółką Sup4Nav – operatorem systemu NAVDEC – została podpisana w czwartek 8 grudnia 2016 roku w Kołobrzegu.
Dziekan Wydziału Nawigacyjnego zaprasza pracowników i studentów wydziału oraz uczelni na prezentację firmy OSI Maritime Systems zajmującej się projektowaniem i produkcją zintegrowanych systemów nawigacyjno-taktycznych (zaawansowanych systemów mapy elektronicznej) dla marynarek wojennych krajów NATO i innych. Prezentacja i dyskusja (w języku angielskim) odbędzie się we środę 30.11.2016 r. w Auli Łaskiego, godz. 1345.

W dniach 4-6 listopada 2016r. członkowie naszego Koła Naukowego "Metiri" wraz z opiekunem Panem dr. Grzegorzem Stępniem mieli przyjemność pojechać do zabytkowego Pałacu w Siemczynie (pow. drawski) na pomiary, a to za sprawą zaproszenia ze strony Pana Bogdana Andziaka – właściciela obiektu oraz wiceprezesa Stowarzyszenia Henrykowskiego w Siemczynie.

Z przyjemnością informujemy, iż kwartalnik Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Szczecinie, Scientific Journals of the Maritime University of Szczecin został zaindeksowany w międzynarodowej bazie czasopism naukowych Global Impact Factor (GIF).