Wydział Nawigacyjny

W dniu 17.02.2012r. w siedzibie Polskiego Rejestru Statków S.A. w Gdańsku odbyło się inauguracyjne posiedzenie nowopowołanej Rady Technicznej PRS XV kadencji na lata 2012-2016. Nominacje na członków Rady otrzymali z rąk prezesa zarządu PRS dr inż. Jana Jankowskiego pracownicy Wydziału Nawigacyjnego dr hab. inż. Zbigniew Pietrzykowski prof. nadzw. i dr inż. Zbigniew Szozda.
Czy statki mogą pływać bez załogi, czy jest możliwe zdalne sterowanie statkiem i wykorzystanie do kierowania jednostką pływającą automatycznych układów opartych na logice rozmytej i sieciach neuronowych, czyli informatyczne technologie przyszłości w Akademii Morskiej w Szczecinie.
Pracownicy Wydziału Nawigacyjnego Akademii Morskiej w Szczecinie mieli przyjemność gościć w audycji komputerowej Polskiego Radia Szczecin „Trącić Myszką”.
W dniu 9 stycznia 2012 pracownik Akademii Morskiej w Szczecinie, dyrektor Instytutu Technologii Morskich dr inż. Janusz Uriasz otrzymał powołanie na członka Polskiej Komisji Akredytacyjnej (PKA) na lata 2012-2015.
Nagrody i wyróżnienia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej.
W dniach 7-8 grudnia 2011 roku odbyła się w Krakowie I Międzynarodowa Konferencja "Górnictwo morskie surowcową szansą przyszłych pokoleń", pod patronatem Parlamentu Europejskiego oraz Wicepremiera, Ministra Gospodarki RP Waldemara Pawlaka, Organizatorami Konferencji były wspólnie Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie oraz nasza Uczelnia Akademia Morska w Szczecinie reprezentowana przez najwyższe władze w osobach JM Rektora AM prof. dr hab. kpt. ż. w. Stanisława Gucmę, Prorektora dr inż. kpt. ż. w. Wojciecha Ślączkę prof. AM oraz Dziekana Wydziału Nawigacyjnego dr inż. kpt. ż. w. Jerzego Hajduka prof. AM.