Wydział Nawigacyjny

W dniach 5-8 grudnia 2011 odbyła się w Zakopanem XV Międzynarodowa Konferencja Naukowa TransComp – 2011 (www.transcomp.pr.radom.pl ) zorganizowana pod patronatem JM Rektora Politechniki Radomskiej.
WYDZIAŁ NAWIGACYJNY, KATEDRA GEOINFORMATYKI zaprasza na WYKŁAD, który odbędzie się dnia 22 grudnia 2011 roku o godzinie 09:30 w sali Senatu. Tematyka wykładu: Inżynieria satelitarna – wyzwania dla Polski. Wykład zostanie wygłoszony przez Pana dr inż. Włodzimierza Lewandowskiego z Międzynarodowego Biura Miar (Francja).
Dnia 30 listopada 2011 roku odbyła się  publiczna obrona rozprawy doktorskiej w dziedzinie nauki techniczne, dyscyplinie transport mgr Sambora Guze nt„Model bezpieczeństwa nawigacyjnego statku na akwenie otwartym w aspekcie podejmowania decyzji”
Rada Wydziału Nawigacyjnego na posiedzeniu w dniu 09.11.2011r. przyjęła następujący skład Wydziałowej Komisji Wyborczej na kadencję 2012-2016
W dniach 2 - 4 listopada 2011 r. w Krynicy Zdrój odbyło się plenarne posiedzenie Sekcji Sterowania Ruchem w Transporcie Komitetu Transportu PAN. W posiedzeniu uczestniczyli Dziekan Wydziału Nawigacyjnego prof. Jerzy Hajduk oraz Prodziekan ds. Nauki prof. Zbigniew Pietrzykowski. Tematem wiodącym posiedzenia były zastosowania nowych technologii informacyjnych w sterowaniu ruchem kolejowym.

W związku z dobiegającą końca kadencją 2008-2011 podsumowano działalność Sekcji w tym okresie.