Wydział Nawigacyjny

W dniach 11 - 13 października 2017 r. w Kołobrzegu odbyła się cykliczna XVII Międzynarodowa Konferencja Naukowa Inżynieria Ruchu Morskiego - Marine Traffic Engineering Conference and International Symposium Information on Ships MTE-ISIS 2017, przygotowana przez Instytut Inżynierii Ruchu Morskiego przy współpracy z Niemieckim Instytutem Nawigacji (DGON). 

Konferencja MTE – ISIS 2017 została organizowana pod honorowym patronatem JM Rektora Akademii Morskiej w Szczecinie dr hab. inż. kpt. ż. w. Wojciecha Ślączki, prof. nadzw. AM . 

Celem Konferencji MTE – ISIS 2017 była prezentacja najnowszych wyników prac badawczych i rozwojowych. Cel został w pełni osiągnięty poprzez prezentację szeregu interesujących referatów, dotyczących zagadnień konferencji .  

Podczas konferencji przedstawiono 50 artykułów obrazujących prace badawczo - rozwojowe, zarówno tematyczne, jak i aplikacyjne w zakresie bezpieczeństwa żeglugi, niezawodności, ryzyka, inżynierii ruchu morskiego oraz aktualnych kierunków rozwoju innych zagadnień transportu morskiego. Autorzy mieli możliwość wymiany informacji i wyników badań naukowych biorąc udział w 7 sesjach naukowych, w tym 2 posterowych tj.: inżynieria ruchu morskiego, systemy i metody pozycjonowania oraz wybrane problemy transportu morskiego. Wszystkie sesje cieszyły się dużym zainteresowaniem, zaprezentowano na nich wyniki badań z polskich ośrodków naukowych (Akademia Morska w Szczecinie, Akademia Morska w Gdyni, Akademia Marynarki Wojennej, Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych  oraz Fundacja Bezpieczeństwa Żeglugi i Ochrony Środowiska) , a także jednostek z Niemiec (Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt, Technical University of Berlin, Hochschule Wismar), Szwecji (World Maritime University), Rosji (Kaliningrad Maritime Fishing College) i Japonii (National Maritime Research Institute).

Przerwy pomiędzy sesjami tematycznymi były okazją do swobodnej konwersacji i wymiany opinii pomiędzy naukowcami.

Ceremonia otwarcia Konferencji MTE/ISIS 2017 była również znakomitą okazją do wręczenia prof. Stanisławowi Gucmie Nagrody Polskiego Forum Nawigacyjnego za rok 2016.

W konferencji wzięło udział ogółem 57 naukowców, w tym:
  • uczestnicy wewnętrzni (AM w Szczecinie) – 32.
  • uczestnicy zewnętrzni – 25 ( z kraju 18, z zagranicy 7).
Uczestnictwo w Międzynarodowej Konferencji Inżynieria Ruchu Morskiego (MTE-ISIS 2017) umożliwiło naukowcom z kraju oraz zagranicy zapoznanie się z najnowszymi wynikami badań, analizami ryzyka, systemami, metodami określania optymalnego poziomu bezpieczeństwa, metodami symulacyjnymi itp. Dodatkowym elementem programu była wycieczka techniczna statkiem po porcie Kołobrzeg. Wycieczka została zorganizowana jako sesja wyjazdowa w ramach Konferencji, której tematem przewodnim była ”Modernizacja infrastruktury portu Kołobrzeg jako wynik prac naukowo-badawczych”.

Zgodnie z tradycją następna XVIII Konferencja MTE/ISIS 2019 planowana jest w październiku 2019 roku.
Partner Konferencji