Wydział Nawigacyjny

Konkurs dla pracowników naukowych, doktorantów, studentów, zespołów badawczych Akademii Morskiej w Szczecinie / Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego lub innych osób będących twórcami wyników prac badawczo-rozwojowych albo zamierzających podjąć prace badawcze.  Celem przyznania grantu w wys. 100 tys. zł jest rozwój technologii,  które będą możliwe do skomercjalizowania.

Aby otrzymać grant należy przystąpić do konkursu, który trwa do 5 czerwca 2017r. godz.: 15:30.

Przyznane środki w ramach grantu obejmować będą łącznie:

a. do 10 000 PLN brutto – ocena zdolności patentowej i pakietu prawnego oraz sfinansowanie w części zgłoszenia patentowego w UP RP wraz z pracą rzecznika patentowego;

b. do 90 000 PLN brutto otrzymanych środków na przeprowadzenie prac przedwdrożeniowych.

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE