Wydział Nawigacyjny

W dniach 14-16.12.2016 r. w ESTEC Noordwijk w Holandii odbyła się konferencja Navitec 2016 organizowana cyklicznie od 8 lat przez ESA (Europejską Agencję Kosmiczną) we współpracy z CNES, DLR i University of the Federal Armed Forces Munich.

Tematyka konferencji skoncentrowana jest na technologiach nawigacyjnych, w szczególności satelitarnych, przyszłych aplikacjach i wartościach dodanych użytkownikom. Artykuły publikowane są w ramach wydawnictwa IEEE. Ubiegłoroczna konferencja zrealizowana pod hasłem “Navigating the future of transportation” dotyczyła przede wszystkim systemów EGNOS i Galileo oraz obrony przed zakłócaniem i fałszowaniem sygnału GNSS.

W konferencji wziął udział Dziekan WN, dr hab inż. Paweł Zalewski, prof. nadzw. AM, prezentując referat na temat koncepcji zastosowania danych o wiarygodności GNSS z systemu EGNOS w transporcie morskim. Był on podsumowaniem pracy naukowo-badawczej wykonanej przez zespół pracowników WN AM w Szczecinie kierowany przez prof. Lucjana Gucmę, finansowanej przez ESA w ramach projektu EMPONA (Implementation of EGNOS in the Maritime Domain as Effective Augmentation System for Positioning in Inland and Pilot Navigation) z programu Announcement of Opportunities on GNSS Science and Innovative Technology within the European GNSS Evolutions Programme (EGEP).

Zdjęcia przedstawiają salę plenarną Newton w przerwie i podczas obrad.